Đại học Deakin đến thăm và làm việc với Đại học Sài Gòn

Ngày đăng: 29.12.2016

Vào ngày 18/11/2016 Đại học Sài Gòn đã đón tiếp và làm việc với Đại học Deakin.

Thành phần tham dự:

Về phía Đại học Deakin gồm có:

 1. Ông Gary Smith – Phó Hiệu Trưởng phụ trách liên kết toàn cầu.
 2. Ông John Molony – Phó Hiệu Trưởng phụ trách hợp tác Quốc tế.
 3. Bà Trinh Mai – Quản lý chương trình tại Việt Nam
 4. Bà Thiều Nguyến – Điều phối viên tại Việt Nam

Về phía Đại học Sài Gòn gồm có:

 1. Ông Phạm Hoàng Quân – Hiệu Trưởng
 2. Ông Lê Hồng Sơn – Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế và doanh nghiệp
 3. Ông Lê Khoa Huấn – Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế và doanh nghiệp
 4. Ông Mỵ Giang Sơn – Trưởng phòng Đạo tạo
 5. Ông Trần Đình Phụng – Trưởng khoa Tài chính – Kế toán
 6. Bà Nguyễn Thanh Bình – Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh
 7. Ông Lê Nhựt Đông – Phó trưởng Khoa Công nghệ Thông tin
 8. Ông Lê Ngọc Anh – Phó Giám Đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin

Nội dung làm việc:

Ký kết thoả thuận hợp tác chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin và trao đổi về việc định hướng triền khai chương trình;

Ký kết hợp tác giữa Đại học Sài Gòn và Đại học Deakin

Thảo luận các hoạt động để quảng bá chương trình Cử Nhân Quản Trị Kinh doanh (ngày hội thông tin, góc thông tin Deakin, thông  tin đăng tải trên website,…);

Thảo luận các hoạt động hợp tác tiếp theo giữ hai trường:

PSG. TS. Phạm Hoàng Quân – Hiệu Trưởng Trường Đại học Sài Gòn và Ông Gary Smith – Phó Hiệu Trưởng phụ trách liên kết toàn cầu Đại học Deakin

* Chương trình Cử Nhân Tài chính  – Ngân Hàng;

 • Chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên;
 • Chương trìng Colombo;
 • Chương trình trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học.

Tin khác đã đăng