TỔ CHỨC NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP VÀ VIỆC L[…]

TỔ CHỨC NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP VÀ VIỆC L[…]

1.     Mục đích: Trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức Ngày hội hướng nghiệp và việc làm sinh viên 2016 (gọi tắt là Ngày hội) nhằm: -    Tạo điều kiện cho sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp năm 2016 có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề được đ&agrav[…]